Att släppa kontrollen och ändå ha den kvar

Advokat, jur. dr Jon Kihlmans senaste artikel i Supply Chain Effect (nr 2/2011) behandlar outsourcing och uppmärksammar att all outsourcing innebär att man i större eller mindre utsträckning begränsar sina möjligheter till framtida korrigeringar. I outsourcingprojekt är det därför viktigt att avtalet på ett genomtänkt sätt reglerar parternas mellanhavanden.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Avtal med Norstedts Juridik om Crito

Advokat, jur. dr Jon Kihlman har träffat avtal med Norstedts Juridik om att ansvara för den köprättsliga delen, inklusive standardavtal, i Norstedts Juridiks nya satsning Crito, som är en mallsamling för affärsjuridiska avtal. Crito presenteras närmare på Norstedts Juridiks hemsida.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Finns det papper och penna i molnet?

Advokat, jur. dr Jon Kihlmans krönika Supply Chain Effect nr 1/2011 behandlar den övertro på olika varianter av skriftlig form som finns i näringslivet och bland många jurister. Artikeln kan även läsas som pdf pdf.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Inbillade hinder för internationell handel

Advokat, jur. dr Jon Kihlman skall föreläsa vid Företagsdagarna i Hudiksvall. Företagsdagarna hålls den 26 och 27 oktober och Jon Kihlman skall tala under temat Inbillade hinder för internationell handel. I sin föreläsning skall han framför allt behandla den internationella köplagen, men även frågor om lagval, om tvistlösning i internationella avtalsrättsliga relationer och om verkställighet av domar. Han skall också besvara frågan om Danmark ligger längre bort än Kina.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Ny internationell avtalsrätt

Regeringen har i pdf prop. 2010/11:97 föreslagit att Sverige skall återkalla sin reservation mot del II i CISG. Förslaget innebär i korthet att anbud kan återkallas i relationer mellan parter där åtminstone den ena finns utanför Norden.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com