Föredrag.se

Idag lanseras föredrag.se, som tillhandahåller nätbaserade föreläsningar i skiftande ämnen, bland dem juridik. Advokat, jur. dr Jon Kihlman är en bland hittills ca 120 personer som föreläser om sina specialområden. Jon Kihlmans föreläsning heter "Att ingå avtal". Inom kort kommer också föreläsningarna "Att bygga avtal!" och "Offentlig upphandling - Hur enkelt som helst!"

Föredrag.se erbjuder för privatabonnemang en särskild lanseringsrabatt om 20 % av ordinarie pris som är 279 kr per månad. Du får rabatten genom att ange koden JoKi2699 när du anmäler dig.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Ändringar i internationella köplagen

Förra året beslutade riksdagen genom SFS 2011:852 att ta tillbaka Sveriges reservation enligt art. 92 CISG och därmed ändra i den svenska internationella köplagen. Reservationen innebar att regleringen av hur internationella köpavtal sluts inte – såsom för andra konventionsstater – följde av köplagskonventionens del II, utan i stället av avtalslagen.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Rapport om direktupphandling

Advokat jur. dr Jon Kihlman har på uppdrag av Huddinge kommun utrett
förutsättningarna för direktupphandling.

Jon Kihlman konstaterar bl.a. att lagstiftaren vid flera tillfällen har utrett
vad som är en lämplig beloppsmässigt bestämd nivå för när direktupphandling får
ske, men att den däremot inte har tagit ställning till vad som är upphandlingar
av samma slag och inte heller till vad som är en upphandlande myndighet. I utredningen har Jon Kihlman mot bakgrund av det knapphändiga underlag som
finns sökt finna svar på inte minst frågorna vad som är upphandlingar av samma
slag och vad som är en upphandlande myndighet. Utredningen redovisas i sin
helhet i Kihlmans pdf PM om gränserna för direktupphandling enligt LOU.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtal om CSR

CSR-frågor ställer en del särskilda krav på hur ett avtal bör utformas. Advokat, jur. dr Jon Kihlman behandlar dem i sin krönika i Supply Chain Effect nr 1/2012. Krönikan finns också som pdf pdf.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com