Ändringar i internationella köplagen

Förra året beslutade riksdagen genom SFS 2011:852 att ta tillbaka Sveriges reservation enligt art. 92 CISG och därmed ändra i den svenska internationella köplagen. Reservationen innebar att regleringen av hur internationella köpavtal sluts inte – såsom för andra konventionsstater – följde av köplagskonventionens del II, utan i stället av avtalslagen.

 Reservationen byggde på antagandet att den skandinaviska s.k. löftesprincipen var överlägsen den s.k. kontraktsprincip som kommer till uttryck i art. 16 (1) CISG. Begränsningen i art. 16 (2) CISG innebär emellertid att det i praktiken inte finns särskilt mycket kvar av kontraktsprincipen eller att det åtminstone inte är svårt att skapa en situation som är identisk med vad som gäller enligt löftesprincipen. Reservationen har bl.a. fått den märkliga effekten att avtal mellan svenska köpare och kinesiska leverantörer ofta har slutits enligt den nationella kinesiska motsvarigheten till avtalslagen. Den torde vara relativt okänd för de flesta svenska köpare.

I sitt beslut angav riksdagen att ändringen skulle träda i kraft den dag som regeringen bestämde. Regeringen har nu genom SFS 2012:602 beslutat att ändringen skall träda i kraft den 1 december 2012. Svenska köpare har därmed snart något större möjlighet att känna till regleringen av hur avtal sluts mellan dem och bl.a. deras kinesiska leverantörer.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com