Procure-to-Pay Summit

Jon Kihlman kommer att vara en av talarna vid e-businessguide's Procure-to-Pay Summit den 8 september 2011. I sin presentation kommer han att redogöra för hur avtalsvillkor många gånger är utformade på ett ineffektivt och oekonomiskt sätt samt hur de i stället, genom en mer rationell utformning, skulle kunna skapa mervärden för avtalets parter.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com