Köp av vara eller köp av tjänst?

Frågan om ett avtal avser köp av vara eller köp av tjänst är många gånger konstlad. Rätt svar blir nämligen ofta att det inte spelar någon roll!

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Om platsköp

Köplagens reglering av den centrala funktionen avlämnande gjordes onödigt komplicerad eftersom lagstiftaren bortsåg från att utvecklingen under 1900-talet hade lett till att vi hade konsumentlagstiftning när den nuvarande köplagen antogs år 1990. Det s.k. platsköp som hade en tämligen central plats i 1905 års köplag fyllde en betydligt mer begränsad funktion 1990, åtminstone utanför konsumentområdet. Det skulle därför möjligen ha varit bättre om vad som kom att bli 7 § 1 st. köplagen  inte hade blivit en del av lagen, eftersom gränsdragningen mellan 7 § 1 st. och 2 st. är komplicerad och ägnad att vålla onödiga problem. Jon Kihlman har behandlat frågan i artikeln Om platsköp.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Hardship och force majeure

Oförutsedda händelser som fördyrar leveranser är ett klassiskt köprättsligt tema som återkommer med ojämna mellanrum.
Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Läs mer

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com