Om platsköp

Köplagens reglering av den centrala funktionen avlämnande gjordes onödigt komplicerad eftersom lagstiftaren bortsåg från att utvecklingen under 1900-talet hade lett till att vi hade konsumentlagstiftning när den nuvarande köplagen antogs år 1990. Det s.k. platsköp som hade en tämligen central plats i 1905 års köplag fyllde en betydligt mer begränsad funktion 1990, åtminstone utanför konsumentområdet. Det skulle därför möjligen ha varit bättre om vad som kom att bli 7 § 1 st. köplagen  inte hade blivit en del av lagen, eftersom gränsdragningen mellan 7 § 1 st. och 2 st. är komplicerad och ägnad att vålla onödiga problem. Jon Kihlman har behandlat frågan i artikeln Om platsköp.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com