Branschspecifik köprätt

Finns branschspecifik köprätt? I allt väsentligt är svaret nej!

 

Nästan all juridik tillämpas på samma sätt oberoende av objekt och oberoende av bransch, även om det naturligtvis i begränsad omfattning finns annan slags särreglering än rent köprättslig för t.ex. kemikalier eller livsmedel. Därtill finns det många gånger anledning att anpassa avtalsutformningen efter avtalsobjektet: Vissa objekt förfars vid fel temperatur, medan andra kräver särskilda tillstånd för t.ex. transport. Det har emellertid sällan med bransch att göra.

Temat för Supply Chain Effects första nummer 2010 var detaljhandel. I krönikan pdf Detaljhandelns köprätt – finns den? ifrågasatte Jon Kihlman i vad mån det fanns särskiljande juridiska drag inom just detaljhandeln.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com