Förutsättningsläran - obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter

I sitt bidrag till vad som kom att bli en minnesskrift över Knut Rodhe jämför Jon Kihlman två rättsfall, NJA 1985 s. 178 (Järnsida ./. Kalmar Varv) och NJA 1996 s. 410 (Sparbanken Första AB ./. AB Friherrens konkursbo) i vilka den s.k. förutsättningsläran har tillämpats men där resultatet skiljer sig påtagligt åt trots att förutsättningarna på många sätt är snarlika. Läs artikeln Förutsättningsläran – obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com