Konsignation och konkurs

Konsignation i olika former används för att inte minst förbättra logistiken och förkorta ledtider.

 Det kan vara fråga om att en leverantör har ett lager hos den detaljist som skall sälja ur det eller hos den köpare som skall använda lagrets innehåll i sin tillverkning. Omvänt kan det också vara fråga om att en kund har ett lager hos sin leverantör. Så länge ingen går i konkurs är det i allt väsentligt ett praktiskt sätt att hantera åtskilliga frågor. I en konkurssituation ställs emellertid frågan på sin spets om varorna ingår i konkursgäldenärens egendom eller om motparten i avtalet har s.k. separationsrätt, dvs. har rätt att hämta ”sina” varor, eller möjligen är skyddad på annat sätt.

Frågor om konsignation ställdes i Inköp & logistiks frågespalt. Läs Jon Kihlmans svar från pdf nr 1 / 2006 och nr 2 / 2006.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com