Kvittning av fordringar och skulder

Får man kvitta en fordran från ett avtal mot en skuld från ett annat? Frågan ställdes i Inköp & logistik nr 1 /2007. Jon Kihlman konstaterade med hänvisning till i första hand skuldebrevslagen att det många gånger – men långt ifrån alltid – är helt i sin ordning att hålla inne betalning för en leverans och därigenom reglera en fordran från ett annat avtalsförhållande. Läs svaret pdf här.
Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com