Standardavtal och tvistlösning

Vissa standardavtal har bestämmelser om tvistlösning vilka snarare är manualer än avtalsvillkor: De talar om hur parterna enligt författarna bör agera vid en tvist, i stället för att ge den ena parten rätten att agera på visst sätt. I bästa fall är sådana bestämmelser bara harmlösa kloka råd till parterna. I värsta fall skapar de onödig tidsutdräkt och onödiga kostnader. Jon Kihlman behandlade dem i sin frågespalt i Inköp & logistik nr pdf 3 / 2007.
Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com