Uppsägningstid vid tillsvidareavtal

Hur lång är uppsägningstiden i ett tillsvidareavtal om parterna inte har avtalat särskilt om den? Vad händer med uppsägningstiden när en part visserligen säger upp avtalet, men parterna därefter agerar som om uppsägningen inte hade gjorts?

Frågorna ställdes i Inköp & logistiks frågespalt i nr 1 / 2008. Sedan Jon Kihlmans svar publicerades har Högsta domstolen behandlat åtminstone den första av frågorna i mål pdf T 3-08. Inget i domen påverkar pdf Jon Kihlmans bedömningar.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com