Konstruktiv juridik ger mer lönsamma affärer

En effektiv allokering av värden och risker gynnar alla avtalsparter.

 I affärer uttrycks allokeringen av värden och risker genom avtalsvillkoren. Bra juridiska lösningar ökar därför avtalets lönsamhet, medan dåliga juridiska lösningar sänker lönsamheten. 

Avtalsparter tar ofta inte vara på den potential som ligger i genomtänkta, rationella och ändamålsenliga avtalsvillkor. I stället nöjer de sig med att villkoren så gott det går skall säkra deras position i en eventuell tvist. De gör upp affären och låter – om den är tillräckligt omfattande – advokaterna sy ihop juridiken i efterhand. Parter som agerar så – och de är många – avstår från att optimera avtalets värde. Det är knappast att göra så goda affärer man kan. Läs intervjun med Jon Kihlman ur Affärsvärlden den 6 maj 2009.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com