Slutande av avtal genom förhandling

Kan man bli bunden innan man har förhandlat klart?

I sitt bidrag till Festskriften till Lars Gorton diskuterar Jon Kihlman hur – och när – avtal sluts i en förhandlingssituation. Artikeln utgår från det norska rättsfallet Rt. 1998 s. 946, där avtal ansågs ha slutits redan i och med att parterna var överens om "alla väsentliga avtalsvillkor". Den behandlar framför allt frågan vad som skapar bundenhet. Läs artikeln pdf Slutande av avtal genom förhandling.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com