Principles of European Contract Law

Principles of European Contract Law – eller PECL – är en samling avtalsrättsliga principer som är tänkta att utgöra grund för en gemensam europeisk avtalsrätt. Jon Kihlman recenserade den andra utgåvan av PECL i Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet.

Därefter har en tredje del med fem avslutande kapitel lagts till de nio kapitlen i de första delarna. pdf Principles of European Contract Law är i allt väsentligt innehållsmässigt likvärdiga med pdf Unidroit Principles och i stor utsträckning därtill näst intill identiska. Till skillnad från Unidroit Principles har de emellertid ”European” i sitt namn, vilket kan medföra en psykologisk nackdel vid affärer där den ena parten inte är europeisk. Jon Kihlmans recension finns pdf här.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com