Vendor due diligence

”Due diligence” betyder ”vederbörlig omsorg”. När termen används vid t.ex. företagsförvärv innebör den i allmänhet ”en med vederbörlig omsorg företagen undersökning”. I allmänhet företas den före köpet av köparen eller av köparens representanter.

 En sådan undersökning – ehuru många gånger praktisk – kan vålla juridiska problem eftersom en köpare som har undersökt ett avtalsobjekt inte får såsom fel åberopa vad den borde ha upptäckt vid undersökningen.

Det förekommer också att säljare undersöker objektet inför en försäljning, en s.k. vendor due diligence. Det juridiska värdet av en sådan undersökning är i bästa fall mikroskopiskt. Så länge undersökningen inte resulterar i en garantikatalog som gör varje undersökning från köparens sida onödig, kommer sannolikt köparen att företa en egen undersökning. Kostnaderna för de dubbla undersökningarna är knappast till gagn för avtalsparterna. Jon Kihlman har i en intervju i Affärsvärlden den 4 juni 2010 ifrågasatt bruket av vendor due diligence.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com