Företagsöverlåtelser och köplagen

Företagsöverlåtelser innebär i allt väsentligt att lös egendom byter ägare. Ibland är det även fast egendom som överlåts. Även när fastigheter ingår i överlåtelsen, är det emellertid vanligt att fastigheten inte säljs, utan att det i stället är fastighetens ägare - ett bolag - som är avtalsobjekt. För det mesta regleras därför företagsöverlåtelser av köplagen.

 Det finns liten anledning att hantera avtalsobjektet företag annorlunda än andra objekt. Beskrivningen av avtalsobjektet kommer i huvudsak att vara juridisk och ekonomisk i stället för t.ex. teknisk eller funktionell, men det är inte konstig: Varje avtalsobjekt bör beskrivas på ett ändamålsenligt sätt för att avtalet skall kunna fungera.

Jon Kihlman har i artikeln pdf Warranties, Representations and Due Diligence in Swedish Law , som har publicerats i Executive View´s 2010 Mergers, Acquisitions & Joint Ventures Digital Guide, beskrivit för i första hand en utländsk publik hur svensk rätt hanterar inte minst den möjliga kollisionen mellan å ena sidan säljarens garantier och å den andra köparens undersökning av företaget, en s.k. due diligence.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com